Skip to main content

To: SFI, IRC, Teagasc, Simon Harris, DFHERIS, Irish Universities

Demand that SFI, the IRC, Teagasc, etc. Raise PhD Stipends to Living Wage by September

Demand that SFI, the IRC, Teagasc, and other PhD-funding bodies raise stipends to at least a living wage (i.e. €25,000/year) by September as recommended by the recent review into PhD support in Ireland. | Éileamh go ndéanfaidh SFI, an IRC, Teagasc, agus comhlachtaí maoinithe PhDanna eile stipinní a ardú chuid pá inmhaireachtála (.i. €25,000/bliain) ar a laghad roimh Mheán Fómhar mar a moltar sa tuairisc faoi thacaíochtaí PhDanna in Éirinn le déanaí

Why is this important?

**Gaeilge thíos, Irish below**

On the 26th June 2023, a long-awaited and long-delayed review into PhD support in Ireland was published. It recommended that government-funded PhD candidates receive a stipend of €25,000/year starting September 2023.

Since then, bodies such as the SFI, the IRC, & Teagasc have remained silent, have not committed to raising stipends, and have not responded to PWO inquiries for clarification on how they would react to the review’s recommendations.

The vast majority of the PGRs in Ireland are paid the equivalent of less than minimum wage, with the vast majority being held at 30% below minimum wage or worse. During the ongoing cost of living crisis, however, even a minimum wage is not enough to live on. They are desperately in need of better pay and increased support, so it is essential that stipends are raised as soon as possible.

Moreover, PGRs need to know what their financial situation will look like in the near-future so they can make informed decisions about their accommodation in the midst of a longstanding housing crisis that is further exacerbated by the worsening cost of living crisis. With upcoming research costs for conferences, publications, and presentations, as well as the prospect of moving and various other important financial decisions, PGRs need clarity on what level of support they can count on from their funding agencies.

However, with the current lack of communication about the potential stipend increase, PGRs have been left in limbo. Some PGRs are making long-term commitments on the basis of the stipend they receive, such as tenancy agreements, and cannot accept further delays.

The Postgraduate Workers’ Organisation therefore demands that SFI, the IRC, Teagasc, and other PhD-funding bodies raise stipends to at least a living wage (i.e. €25,000/year) by September as recommended by the recent review into PhD support in Ireland, and that this increase be communicated immediately and clearly to all PhDs.

---------Gaeilge---------
Ar 26 mí Meitheamh 2023, foilsíodh tuairisc ar thacaíochta na PhDanna tar éis tréimhse feithimh agus moillithe fada. Mhol sé stipinn €25,000/bliain do PhDanna a raibh maoiniú acu ón rialtas ó Mheán Fómhair 2023 amach.

Níl raibh trácht ar bith ó chomhlachtaí cosúil le SFI, leis an IRC, ná le Teagasc ar an scéal, níl gealltanas tugtha acu stipinní a ardú, agus níor fhreagair siad ceisteanna curtha ag an EOI maidir le soiléiriú ar na freagraí a bheas acu.

Íoctar níos lú ná pá íosta do mhórchuid na dtaighdeoirí iarchéime in Éirinn, agus bíonn móramh acu 30% faoi phá íosta nó níos measa as. Le linn an géarchéim mhaireachtála reatha, ní leor pá íosta fiú le maireachtáil. Tá géarghá ag na taighdeoirí iarchéime ar tacaíochtaí agus pá níos fearr agus níos airde, agus mar sin is gá go mbeidh ardú tagtha ar na stipinní chomh luath agus is féidir.

Thairis sin, caithfidh taighdeoirí iarchéime tuiscint cé chaoi mar a bheas an scéal sna míonna atá romhainn le go mbeadh siad in ann cinntí cónaithe a dhéanamh go feasach. Go áirithe le linn géarchéimeanna tithíochta agus maireachtála, tá an-ghá leis sin. Le costais comhdhálacha taighde, foilseacháin, taispeántais, aistrithe, srl. i measc go leor cinntí airgeadais eile, ní mór soiléireacht a thabhairt do taighdeoirí iarchéime maidir le cé mhéad tacaíochta a bheas ag dul chucu óna gcomhlachtaí maoinithe.

Leis an easpa cumarsáide atá ann anois maidir le ardú na stipinní, fágadh lár lár na taighdeoirí iarchéime. Tá ar cuid acu cinntí fad-téarmach, cosúil le conartha tionóntachta, a ndéanamh acu de réir an stipinn atá ann faoi láthair, agus ní féidir leo leanúint ar aghaidh gan tuilleadh soiléireacht ar an scéal.

Éilíonn Eagraíocht na nOibrithe Iarchéimithe mar sin go ndéanfaidh SFI, an IRC, Teagasc, agus comhlachtaí maoinithe PhDanna eile an stipinn a ardú go pá inmhaireachtála (.i. €25,000/bliain) ar a laghad roimh mí Mheáin Fhómhair mar atá molta ag an tuairisc le déanaí ar thacaíochta na PhDanna in Éirinn. Éilítear chomh maith go ndéanfar an ardú seo a fógairt go soiléir le gach uile PhD.

Links

Updates

2023-08-02 22:29:54 +0100

1,000 signatures reached

2023-08-01 11:22:22 +0100

500 signatures reached

2023-07-31 17:30:43 +0100

100 signatures reached

2023-07-31 17:17:23 +0100

50 signatures reached

2023-07-31 17:10:10 +0100

25 signatures reached

2023-07-31 17:03:11 +0100

10 signatures reached