Skip to main content

To: Rannóg Pleanála, Comhairle Chontae na Gaillimhe

STOP AN ZONÁIL FUINNIMH GAOITHE I GCOIS FHARRAIGE/NO TO FURTHER WIND ENERGY ZONING IN COIS FHARRAIGE

Níl muintir Chois Fharraige ag iarraidh aon zonáil eile do fhuinnimh in-athnuaite sa gceantar!

No more renewable wind energy zoning in Cois Fharraige!

Why is this important?

Achainí:
Iarrann muid oraibh cúnamh a thabhairt dúinn scriosadh thírdhreach álainn agus ghnáthóga nádúrtha Chois Fharraige a stopadh.

Tá sé molta i nDréacht-Phlean Forbartha Chomhairle Contae na Gaillimhe 2022-2028 go mbeadh go leor den talamh sa gceantar ‘Feiliúnach i bPrionsabal’ nó go mbeifí ‘Sásta é a Phlé’ i dtaobh tuirbíní fuinnimh gaoithe in-athnuaite a fhorbairt.

Tá daonra mór agus tithe cónaithe go leor gar de chuid mhaith den cheantar atá molta don zónáil seo. Tá roinnt mhaith tuirbíní gaoithe sa gceantar cheana fhéin atá ag goilliúnt ar shaol an phobail, ar a mbaile agus ar a sláinte. Má chuirtear na ceantair atá molta san áireamh sa leagan deiridh de Phlean Forbartha Chomhairle Contae na Gaillimhe 2022-2028, ciallóidh sé go dtógfar go leor tuirbíní gaoithe eile sa gceantar seo agus go gcuirfear as do níos mó daoine agus don chaoi a gcaitheann siad
a saol.

Chiallódh sé freisin go scriosfaí go leor gnáthóga nádúrtha agus go ngoillfeadh sé ar na héanacha, na
hainmhithe fiáine agus ar fhiadhúlra eile sa gceantar, chomh maith le tírdhreach álainn an cheantair a scriosadh go brách na breithe.

Iarrann muid ort an achainí seo a shíniú agus cúnamh a thabhairt dúinn stop a chur leis an scriosadh a dhéanfar ar ár ngnáthóga, an chaoi a gcuirfear as dár dtithe, dár saol agus dár sláinte agus an dochar a dhéanfar do thírdhreach álainn Chois Fharraige nach mbeifear in ann a dhul siar air, má ghlactar leis na moltaí sa dréacht-phlean seo.

This petition is in response to the Draft Galway County Development Plan 2022-2028 pursuant to which it is proposed to zone additional lands in Cois Fharraige as suitable for renewable wind energy development.

Petition:
Please help stop the destruction of our beautiful landscape and natural habitats in Cois Fharraige.

In the Draft Galway County Development Plan 2022-2028, Galway County Council has designated a lot of our bogland areas as ‘Acceptable in Principle’ and ‘Open to Consideration’ for the development of renewable wind energy turbines.

A lot of the proposed zoned areas are densely populated and in severe close proximity to people’s homes. At present, there is already a significant number of wind turbines located in the area which are affecting people’s lives, their homes and their well being. If the proposed areas as drafted are included in the final version of the Galway County Development Plan 2022-2028, this will result in a massive increase in the further development and number of wind turbines located in the area and
further homes and lives will be disrupted.

It would also result in the destruction of many natural habitats and endangerment of species such as birds, animals and other wildlife inhabiting the area, in addition to destroying the beautiful natural landscape forever more.

Please sign the petition below and help prevent the massacre to our habitats, the disruption that will be caused to our homes, lives and well being and the irreversible destruction to our beautiful Cois Fharraige landscape if this proposal goes ahead.
Galway, Co. Galway, Ireland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2021-07-14 12:31:37 +0100

100 signatures reached

2021-07-13 22:29:29 +0100

50 signatures reached

2021-07-13 20:34:46 +0100

25 signatures reached

2021-07-13 18:20:15 +0100

10 signatures reached